Velg språk

Visste du att…

När en butik planeras finns det olika infallsvinklar beroende på bransch. Större butiker i sällanköps- eller daglivaruhandel utgår ofta efter högervarvslogiken, alltså att kunderna går från höger till vänster i butiken. Det känns ofta mest naturlig.
Stora varugrupperingar delas ofta in i avdelningar som skapar rum i rummet. Vissa kedjor eller butiker föredrar ett ”tvingande” kundvarv, men man skall dock tänka på att det bör finnas genvägar.

I mindre butiker, exempelvis inom konfektion, jobbar man ofta med öppen planlösning där kunden kan ta flera olika alternativa vägar. Ofta placeras disken ganska långt in i butiken. Disken blir en slutstation för kunden. Efter betalning så är ”resan” färdig. Oavsett vilken typ av layout du jobbar med är det viktigt att skapa spänning, förväntningar och upplevelser under resan i butiken. Detta uppnås ofta genom kreativa lösningar och miljöer som attraherar kunden. Du kan skapa intressanta resultat med belysning. Det finns bevis för kraftiga ökningar i försäljning kopplat till en välriktad spotlight på ett erbjudande. Forskning har till och med visat att samma erbjudande med kontra utan belysning kan
skilja sig dramatiskt.

Bestill katalog

X

Navn

Adresse

Postnummer

Poststed

Firma

E-mail